• Trenutno ste na: 
  • Početna
  • Prijava radova
Flag
Flag

Prijava radova

Sve radove je potrebno prijaviti putem EasyChair sistema do 15.05.2013.

Radovi se mogu pisati na srpskom i engleskom jeziku.

Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše dva kao prvi autor.

Uputstvo za pisanje radova

Obim rada treba da bude do 6 stranica. Preporučujemo korišćenje sledećeg šablona za pripremu teksta:

Prijava rada

Prijavu rada možete obaviti preko EasyChair sistema konferencije:

EasyChair — SYM-OP-IS

Molimo Vas da imate na umu da treba da kreirate EasyChair nalog ukoliko do sada to niste učinili.

Vesti

10/07/2013

Konačan zbornik radova SYM-OP-IS-a 2013 možete preuzeti ovde.