• Trenutno ste na: 
  • Početna
  • Kotizacije
Flag
Flag

Kotizacije

Kotizacija Povlašćena cena (25. 08. 2013.) Puna cena
Regularna SYM-OP-IS 120€ 150€
Regularna BALCOR 150€ 200€
Regularna BALCOR/SYM-OP-IS 200€ 250€
Studenti poslediplomskih studija BALCOR/SYM-OP-IS 100€ 100€
Studenti osnovnih studija BALCOR/SYM-OP-IS 60€ 60€
Prateće osobe BALCOR/SYM-OP-IS 60€ 60€

Iznosi kotizacija uključuju PDV. U slučaju značajnijih promena kursa dinara, organizator zadržava pravo promene cene u dinarima.

Za plaćanje u dinarima važeće cene kotizacija su sledeće:

Kotizacija Povlašćena cena (25. 08. 2013.) Puna cena
Regularna SYM-OP-IS 13800 RSD 17300 RSD
Regularna BALCOR 17300 RSD 23000 RSD
Regularna BALCOR/SYM-OP-IS 23000 RSD 28800 RSD
Studenti poslediplomskih studija BALCOR/SYM-OP-IS 11500 RSD 11500 RSD
Studenti osnovnih studija BALCOR/SYM-OP-IS 6900 RSD 6900 RSD
Prateće osobe BALCOR/SYM-OP-IS 6900 RSD 6900 RSD

Cena kotizacije uključuje:

  • učešće na sekcijama
  • konferencijski materijal
  • koktel dobrodošlice i svečanu večeru
  • osveženje za vreme pauza i
  • organizovane izlete.

Kotizacija za prateće osobe uključuje: koktel dobrodošlice, svečanu večeru i organizovane izlete.

Instrukcije za plaćanje

U slučaju da kotizaciju uplaćujete kao fizičko lice, uplatnicu je potrebno popuniti na sledeći način:
- Uplatilac: , Vaša kućna adresa
- Svrha uplate: Kotizacija za SYM-OP-IS 2013
- Primalac: FON, Jove Ilića 154, Beograd
- Tekući račun: 840-1344666-69
- Poziv na broj: 742121-70013

U slučaju da pravno lice uplaćuje kotizaciju, potrebno je da nam na e-mail symopis2013@fon.bg.ac.rs dostavite sledeće podatke:
- PIB
- Naziv firme
- Puna adresa firme
- Telefon
- Faks na koji treba poslati profakturu
- Spisak učesnika iz firme za koje se plaća kotizacija

Vesti

10/07/2013

Konačan zbornik radova SYM-OP-IS-a 2013 možete preuzeti ovde.