Flag
Flag

Kontakt

Organizacioni odbor

Sva pitanja nam do 15. avgusta možete postaviti isključivo na
E-mail: symopis2013@fon.bg.ac.rs

 

dr Milan Stanojević, vanr. prof.

Predsednik organizacionog odbora

E-mail: milans@fon.bg.ac.rs

 

dr Dragana Makajić-Nikolić, doc.

Potpredsednik organizacionog odbora

E-mail: gis@fon.bg.ac.rs

 

dr Marija Kuzmanović, doc.

Potpredsednik organizacionog odbora – izdavaštvo

E-mail: marija.kuzmanovic@fon.bg.ac.rs

 

mr Biljana Panić

Tehnički sekretar organizacionog odbora

E-mail: panic.biljana@fon.bg.ac.rs

Vesti

10/07/2013

Konačan zbornik radova SYM-OP-IS-a 2013 možete preuzeti ovde.